master
Daan Vanoverloop 3 months ago
parent f17c901c79
commit c5bab0aa85
  1. 22
      Gvdi/vragen.md

@ -1,6 +1,18 @@
- "Ze beschouwen de universele turingmachine als het meest passende model
voor allerlei door ingenieurs ontworpen producten (zoals iPhones, laptops, desktops...).".
Hoe moet ik dit interpreteren? Beweert men dat je een computer
moet ontwerpen zoals turingmachine (dus met een tape en een automaat)?
Of heeft men het puur over de functies die zo een machines kunnen berekenen?
- Is uw voorkeur voor tilde-notatie beïnvloed door uw filosofische zienswijze?
- Stel dat je een perfecte kloon van een mens zou kunnen maken, atoom voor atoom, heb je dan een intelligente computer gemaakt?
Is deze computer dan krachtiger dan een turingmachine?
- Programmeerbare machines, te vaag?
- Waarom Turing bewust in kamp A gepubliceerd terwijl hij in kamp B zat? -> Hilbertprogramma, beslisbaarheidsprobleem "oplossen"
- Hobson in kamp B maar toch pleitte hij voor een wetmatigheid? -> op constructieve wijze kan je enkel een deel van de wiskunde beschrijven
- Kunnen we veronderstellen of er toeval is of dat er gewoon ongekende waarden zijn? Bijvoorbeeld bij een dobbelsteen hangt dat niet af van de hoek waarmee we een dobbelsteen gooien.
- Waarom noemt Turing het een choice machine? Ik zie de choice niet in de machine.
- Is de choice machine van Turing een niet-deteministische turingmachine?
- ACE machines hebben een meester nodig (die een mens is), dus kunnen ze geen mens simuleren? Kan de meester zelf een ACE machine of turingmachine zijn?
- "Ze beschouwen de universele turingmachine als het meest passende model voor allerlei door ingenieurs ontworpen producten (zoals iPhones, laptops, desktops...).".
Hoe moet ik dit interpreteren? Beweert men dat je een computer moet ontwerpen zoals turingmachine (dus met een tape en een automaat)?
Of heeft men het puur over de functies die zo een machines kunnen berekenen?
- Wat is toch het voordeel om alles te bestempelen als zijnde een turingmachine? Kan je voorbeelden aanhalen waarin dat zo gebleken is? Wat vond Turing er zelf van?

Loading…
Cancel
Save