master
Daan Vanoverloop 3 months ago
parent 704e599e53
commit f17c901c79
Signed by: Danacus
GPG Key ID: F2272B50E129FC5C
  1. 2
      Computergrafiek Project/graphics_project_21-22-Danacus
  2. 6
      Gvdi/vragen.md
  3. 2
      Swarch/sa-project

@ -1 +1 @@
Subproject commit b16362d5ac9d252d09e4fb49ee8cc497c59d6f1d
Subproject commit 242e1e3b599562f65f80c146a45cdaee625be9b4

@ -0,0 +1,6 @@
- "Ze beschouwen de universele turingmachine als het meest passende model
voor allerlei door ingenieurs ontworpen producten (zoals iPhones, laptops, desktops...).".
Hoe moet ik dit interpreteren? Beweert men dat je een computer
moet ontwerpen zoals turingmachine (dus met een tape en een automaat)?
Of heeft men het puur over de functies die zo een machines kunnen berekenen?
- Is uw voorkeur voor tilde-notatie beïnvloed door uw filosofische zienswijze?

@ -1 +1 @@
Subproject commit 282bea1af0f618be79562dcaa7526a8fcbea70a2
Subproject commit 917c21e812bfef334e269747ed105e1dd98352c5
Loading…
Cancel
Save